நம்புவீர்களா ! இந்த புத்த கோயில் ஒரு மில்லியன் பீர் பாட்டில்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது .நம்புவீர்களா ! இந்த புத்த கோயில் ஒரு மில்லியன் பீர் பாட்டில்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது


புத்தகோவில்பொதுவாக கோவிலில் மது என்ற ஒன்றை நினைத்துக் கூட பார்க்க இயலாது! அனால்  தாய்லாந்தில் உள்ள ஒரு புத்த கோவிலான வாட் பா மகா செடி காவ் (wat pa maha chedi kaew) பார்க்கும் வரைக்கும் இதை  நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள்.
தாய்லாந்தில் சிசகெட் மாகாணத்தின் குன் ஹான் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் ஒரு மில்லியன் பீர் பாட்டில்களால் கட்டப்பட்டது.

கோவில் சுற்றுசுவர்

1984 ஆம் ஆண்டில், பௌத்த துறவிகள், கடலில் பெருகிவரும் குப்பைகளை சேகரித்துக் கொளுத்தினர்,அப்போது கோவில் வளாகத்தை கட்டும் பொருட்டு கடலில் மிதக்கும் குப்பைகளில் உள்ள பீர் பாட்டில்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்தனர், இவ்வாறு சேகரித்த பீர் பாட்டில்களை கொண்டு இந்த கோவிலைக் கட்டியுள்ளனர்.


கோவில் முன்புறம்

கழிவறைகள், தூக்கக் குடிகள் மற்றும் ஸ்ருமியம் ஆகியவை அனைத்தும் பீர் பாட்டில்களால் கட்டப்பட்டுள்ளன. புத்தர் கூட மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பீர் பாட்டில் தொப்பிகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.


கோவில் மேற்கூரை


இரவில் இந்த கோவில் விளக்கேற்றும் போது எந்தவிதமான இழப்பும் இன்றி வெளிச்சம் கோவில் முழுக்க பரவுகிறது.


மேலும் :


மற்றும்