உறங்கும் முன் அருகில் வைக்க வேண்டிய எலுமிச்சை துண்டுகளும் அதன் காரணமும்


காரணம் : 01 காரணம் : 02 காரணம் : 03 
Read also : இதோ! இரவில் தூங்கும்போது ஏன் செல்போன்களை அருகில் வைக்கக்கூடாது என்பதற்கான காரணம்

காரணம் : 04 


காரணம் : 05 
Read also: குளியல் இப்படிதான் செய்யவேண்டும் என்று சிறுவர்களுக்கு பெரியவர்கள் உரைக்கும் காரணமும் அதன் அறிவியலும் 

காரணம் : 06 


.
நாம் தடுப்பணைகளை ஏன் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கு காரணம் அதன் அறிவியல் காரணமும்.


.

Post a Comment

தங்களின் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் !!!

Previous Post Next Post