இனைய முகவரி:

www.scitamil.in

தோற்றம்:

17 பிப்ரவரி 2018

உரிமை:

அருண்செல்வன் பரமசிவம்

நோக்கம்:

அனைத்து துறை சார்ந்த தகவல்களையும் ‘தமிழில்‘ வெளியிடுவது.

வருங்கால திட்டம்:

2023குறைந்தது 10,000 வாசகர்களை அடைவது
2024குறைந்தது 30,000 வாசகர்களை அடைவது + குழந்தைகளுக்கு தமிழ் உணர்வை ஊட்டும் வகையில் தமிழ் சார்ந்த இலக்கியப் போட்டிகளை நடத்துவது.
2025குறைந்தது 50,000 வாசகர்களை அடைவது + போட்டிகள் + மற்ற துறை சார்ந்த தகவல்களை தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்க உதவிகளை நாடுவது.
2026குறைந்தது 80,000 வாசகர்களை அடைவது + போட்டிகள் + மொழிபெயர்ப்பு வேலைகளை அதிகப்படுத்துதல்
2027குறைந்தது 2,00,000 வாசகர்களை அடைவது + ஒரு முழுமையான தகவல் களஞ்சியமாக உருவாக்குவது.

எங்களின் மற்ற இணையத்தளங்கள்:

மேலும் தகவல்களுக்கு

info.scitamil.in என்ற முகவரிக்கு உங்களின் செய்தியை அனுப்புங்கள்.

Don't Miss 2 Year FREE Subscriptions + Ebooks in Tamil

Subscribe and Listen to Premium Tamil Audio Service without Ads (Premium Audio is currently available on the latest post for trial)