உறங்கும் முன் அருகில் வைக்க வேண்டிய எலுமிச்சை துண்டுகளும் அதன் காரணமும்

காரணம் : 01 

காரணம் : 02 

காரணம் : 03 

Read also : இதோ! இரவில் தூங்கும்போது ஏன் செல்போன்களை அருகில் வைக்கக்கூடாது என்பதற்கான காரணம்

காரணம் : 04 

காரணம் : 05 

Read also: குளியல் இப்படிதான் செய்யவேண்டும் என்று சிறுவர்களுக்கு பெரியவர்கள் உரைக்கும் காரணமும் அதன் அறிவியலும் 

காரணம் : 06 

.
நாம் தடுப்பணைகளை ஏன் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கு காரணம் அதன் அறிவியல் காரணமும்.

.

Don't Miss 2 Year FREE Subscriptions + Ebooks in Tamil

Subscribe and Listen to Premium Tamil Audio Service without Ads (Premium Audio is currently available on the latest post for trial)

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *